Loading…

Bu araştırmanın temelleri 1989 yılında yitirdiğimiz değerli alpinist/dağcı Sn. Recep ÇATAK tarafından oluşturulmaya başlanmıştır. Bu dokümanter çalışmanın resmi olarak ilk yayınlanışı ve sunumu ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor daire başkanlığı Spor Müdürlüğü Dağcılık ve Kış Sporları kolu 25. Yıl Dönümü için yapılan DAĞCILIK SEMPOZYUMU (9-10 Nisan 1988 ANKARA) kitapçığında yer almıştır (sf. 40-44). 

Sn. Recep ÇATAK’ı yitirdiğimiz dönemden sonraki bilgiler Yıldız Teknik Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyelerinden Ş. Alper SESLİ tarafından devam ettirilmiş ve ders olarak bu kaynakça üzerinden geliştirilerek dağcılık camiamız ile paylaşılmaya başlanmıştır. 

Tümüyle ve yıllardır gönüllülük ilkesi ile oluşturulmuş olup basında çıkan haberlerden, İstanbul Üniversitesi Basın Arşivi’nden, kaza raporları ve kaza anında orada olanların paylaşımlarından derlenmiştir.

Bu çalışmanın amacı;

  • •Kazalar ile ilgili farkındalık yaratabilmek,

  • •Yaşanmış kazalar ile ilgili bilgi paylaşmak, 

  • •Dramatik tecrübelerden çıkarımlar yapılmasına ve

  • •Dağcılık sporuyla ilgilenenlerin bireysel gelişimine katkı sağlayabilmektir.

Bazı kazalarda yetkili merci ya da kulübün, kaza anı orada olanların ya da kaza sonrası yapılan çalışmaların raporları aynen yayınlanmış, aslına sadık olarak ve yorumlanmaksızın kullanılmıştır.

İçerikte bulunan bazı kaza raporlarında,  gerek olay anı orada olan, gerek olayı gören yabancı dağcıların hazırladığı dokümanlar Türkçe’ye çevrilmemiştir. Kimi çevirilerde olası anlatım farklılıkları ve/veya çevirenden kaynaklanan yorum farklılıklarına izin vermemek adına orijinal dili ile yayınlanmıştır.

Çalışma içerisinde eksiklikler, olası yanlış bilgilendirmeler, yanlış görseller olabilir. Konu ile ilgili tüm düzeltmeler, bu çalışmanın ülkemiz dağcılığına bir referans olabilmesi için yapılacak her türlü yardım ve bilgi paylaşımı memnuniyetle karşılanacaktır. Düzeltmek ve geliştirmek, gelecekte olası kazaların azalması için ciddi bir kaynakça olacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Arşivlerden elde edilmiş kaza görsellerinin, özellikle basın tarafından izinsiz alınmış, kazazedeye ait ve yayınlanmasının uygun olmadığını düşündüğümüz bazıları tarafımızdan bulanıklaştırılmıştır.  Morg ortamındaki veya benzeri görsellerin paylaşımını kesinlikle desteklemiyoruz. Sadece kazaları değil, başarıları ile de basında yer almasını savunduğumuz dağcılık sporunda yaşanan elim kazaların ‘magazincilik’ olarak algılanmasını asla kabul etmiyoruz!

YDK - Yıldızlı Dağcılar Spor Kulübü Derneği

Top